Cardiovasculaire gezondheid

cardiovasculair Op mondiaal vlak en volgens de WHO blijven hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Naar schatting 17,3 miljoen doden per jaar zijn toe te schrijven aan cardiovasculaire ziektes, dat is 30% van de totale sterfte. Hoge cholesterol en metaboolsyndroom (hoge bloeddruk, IFG, buitensporige taille-omtrek, hypertriglyceridemia, lage HDL) zijn belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten.

Voedings- en hygiënische maatregelen – hoewel noodzakelijk – zorgen vaak voor onvoldoende resultaat en cholesterolverlagende behandelingen dienen meestal ook te worden uitgevoerd.

Voedingssupplementen en functionele voedingsmiddelen kunnen een belangrijke rol spelen door bij te dragen aan het verlagen van het cholesterolniveau en/of de cholesterolinname via de voeding.

Bekijk onze oplossingen voor het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid!

Granachol® Steachol®